Manifest
van collectieve
en vrijwillige verbintenissen

Manifest van collectieve en vrijwillige verbintenissen


Wij geloven dat perfectie niet bestaat in termen van gedrag, wil of prestaties. Het is de aard van elk menselijk project om te zoeken, voor te stellen, vaak vooruit te gaan en soms terug te trekken. Wij accepteren de menselijke dimensie van onze benadering, op zijn best en oneindig perfectioneerbaar.

Hoewel we van nature niet perfect kunnen zijn, willen we wel het goede voorbeeld geven. In ons bewustzijn en in onze besluitvorming. Zowel in onze wil als in onze concrete acties. In ons doorzettingsvermogen en optimisme.

Als perfectie niet menselijk is, dan geven wilskracht, enthousiasme, mobilisatie en overtuiging onze acties de mogelijkheid, zo niet om oorlogen te winnen, dan toch tenminste om grote veldslagen te winnen namens de planeet en degenen die erop leven.

Toewijding aan...
Zorgen voor de planeet

We hebben van onze milieuprestaties net zo'n succescriterium gemaakt als van onze commerciële resultaten of onze netwerkontwikkeling.

Een verplichting aangaan... Om voor onszelf te zorgen

Onze betrokkenheid begint al bij de deuren van ons bedrijf. Via onze managementmethoden, onze organisatie en ons personeelsbeleid willen we bijdragen aan een mentaliteitsverandering en een betere integratie van iedereen in het lokale en nationale economische leven.

Een verbintenis aangaan... Om voor anderen te zorgen

Onze activiteit is meer dan een bedrijf: we maken deel uit van het gezondheidstraject van miljoenen mensen en als zodanig zijn we verplicht om de strengste ethische verplichtingen in acht te nemen. We innoveren ook ten dienste van de gezondheid door het grote publiek te informeren en bewust te maken van visuele gezondheidskwesties.

Zet je in... voor visuele gezondheid

Visuele gezondheid is een integraal onderdeel van het welzijn van mensen. Naast onze missie als distributeur streven we er voortdurend naar om de publieke informatie over visuele gezondheidskwesties te verbeteren door middel van voortdurende initiatieven.

Een verbintenis aangaan... Voor meer verantwoordelijke handel

Als concurrerend bedrijf zijn we onderworpen aan de wetten van de markt, maar we offeren nooit de waarden van integriteit, respect voor het milieu en sociale verantwoordelijkheid op die volgens ons essentieel zijn voor elke speler in de sector van de visuele gezondheid. Daarom zetten we ons in voor een menselijker en verantwoordelijker commercieel beleid.

Een verbintenis aangaan... Voor een eerlijker bedrijf

Eerlijkheid is essentieel voor de ontwikkeling van elke werknemer in een gezonde omgeving. We hebben besloten dit tot een sterk punt te maken en waarden te bevorderen waardoor iedereen zijn plaats in het bedrijf kan vinden, ongeacht geslacht, religie, seksuele of religieuze geaardheid of leeftijd.

Een verbintenis aangaan... Voor een ethisch bedrijf

Onze filosofie is gebaseerd op fundamentele transparantie. Daarom streven we ernaar dat onze acties voldoen aan de hoogste ethische normen, zonder enige verwarring.