PRIVACYBELEID


Privacybeleid

In het kader van haar activiteit als aankoopcentrale en ter ondersteuning van de ontwikkeling van opticiens, verzamelt en gebruikt de ALL Group informatie over u (hierna "Persoonsgegevens" genoemd).

De bescherming van uw Persoonsgegevens is een essentieel onderdeel van onze relatie, of u nu klant bent of gebruiker van onze diensten en sites. Deze relatie is gebaseerd op een transparantiebeginsel dat erop gericht is uw privacy te respecteren in overeenstemming met de in Frankrijk en Europa geldende regelgeving, met name in toepassing van de gewijzigde wet op de gegevensbescherming en de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Dit privacybeleid informeert u over de categorieën Persoonsgegevens die wij verwerken, de manier waarop wij ze gebruiken, de categorieën ontvangers aan wie wij ze mededelen, alsmede de rechten die u hebt.

De ALL Group is maker van de website "Groupe all" en verbindt zich ertoe om, als verantwoordelijke voor de verwerking, rekening te houden met de bescherming van uw Persoonsgegevens en uw persoonlijke levenssfeer vanaf het allereerste begin van het ontwerp van de nieuwe producten of diensten die u worden aangeboden. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen, alsmede de eerbiediging en de juiste uitoefening van uw rechten te garanderen, worden maatregelen genomen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te verzekeren.

Wie verzamelt persoonsgegevens?

De ALL Group verwerkt Persoonsgegevens in haar hoedanigheid van Gegevensbeheerder.

Tijdens uw bezoek aan de website van "Groupe all" kunnen andere bedrijven Persoonsgegevens over u verzamelen.

Voor welke doeleinden verzamelen wij gegevens?

De ALL Group verbindt zich ertoe alleen gegevens te verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor de hieronder beschreven doeleinden. De Persoonsgegevens worden rechtstreeks bij u verzameld en worden alleen gebruikt voor de doeleinden die onder uw aandacht zijn gebracht. Deze doeleinden zijn de volgende:

 • Verlening en verbetering van onze diensten en/of producten;
 • Nieuwsbrief verzenden ;
 • Beheer van uw via de formulieren ingediende verzoeken;
 • Verrijking en verbetering van het klanten-/prospectenbestand;
 • Aanbieden van gelokaliseerde inhoud en gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van gebruiksanalyse;
 • Het uitvoeren van statistische studies, analyses en publieksmetingen.

Persoonsgegevens worden gebruikt om u andere diensten aan te bieden indien u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het ontvangen van marketingcommunicatie.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Wij mogen uw Persoonsgegevens alleen verwerken als wij daarvoor een rechtmatige reden hebben. Daarom zullen wij uw Persoonsgegevens alleen verwerken indien:

 • De verwerking is noodzakelijk om onze contractuele verplichtingen na te komen (bv. abonnement, inschrijving op een onlinedienst - gratis of betalend, enz.) en om de levering van de geabonneerde dienst of het aangekochte product te verzekeren. ) en om de levering van de geabonneerde dienst of het aangekochte product te verzekeren;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen;
 • De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. U hebt het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken;
 • De verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van de all ;

Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u kunnen hebben of die u wezenlijk kunnen beïnvloeden.

Welke gegevens verzamelen wij?

De ALL Group respecteert de privacy-rechten van haar online bezoekers en klanten en erkent het belang van de bescherming van hun Persoonsgegevens. Overeenkomstig het beginsel van minimalisering verzamelen wij alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 • Uw e-mailadres is vereist op al onze verzamelformulieren en meer specifiek, als u :
  • Maak een afspraak
  • Neem contact op met ons en/of onze partnerbureaus,
  • Rapporteer illegale inhoud,
  • Abonneren op nieuwsbrieven
 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit, zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, kunnen worden opgevraagd;
 • Gegevens met betrekking tot navigatie: dit zijn gegevens met betrekking tot de manier waarop u de Site gebruikt, met inbegrip van: het IP-adres, de gebruikte browser, de duur van de navigatie, de zoekgeschiedenis, het gebruikte besturingssysteem, de taal en de bekeken pagina's;
 • Gegevens over uw bezoeken aan onze Site, met inbegrip van verkeersgegevens, logbestanden en andere gegevens of communicatiemiddelen die u gebruikt bij het bezoeken van onze Site;
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van sociale netwerken wanneer u de functies daarvan gebruikt.

Ontvangers en overdracht

Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan :

 • Interne diensten van de ALL Group: diensten die belast zijn met de uitvoering van de diensten waarop wordt ingetekend, met name de klantendienst, de verkoopadministratie, enz.
 • Aan dienstverleners buiten de Groep alle: technische dienstverleners, met inbegrip van onderaannemers;
 • Aan commerciële partners van de ALL Group, na u vooraf te hebben geïnformeerd en uw toestemming te hebben verkregen;
 • aan nationale of internationale autoriteiten, indien wij wettelijk verplicht zijn dergelijke gegevens bekend te maken.

Noch ALL Group, noch haar onderaannemers verhandelen de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van haar Site.

Bovendien zullen uw Persoonsgegevens nooit worden doorgegeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (hierna de "EER" genoemd), die de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen omvat.

Houdbaarheid

Hoe lang uw Persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van de dienst waarop u zich abonneert. De ALL Group verbindt zich ertoe uw Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan de periode die nodig is voor het verlenen van de dienst, vermeerderd met de bewaringstermijn die wordt opgelegd door de toepasselijke regels inzake wettelijke verjaring.

Hoe wordt u op de hoogte gehouden van updates van dit handvest?

De ALL Group kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Alle updates zullen op de site worden geplaatst, zodat elke bezoeker op de hoogte is van de datum van de laatste update.

Over uw rechten

U kunt te allen tijde verzoeken om toegang tot uw Persoonsgegevens, om rectificatie, verwijdering (voor zover dit niet in de weg staat aan de goede uitvoering van het contract of aan de naleving van de wettelijke verplichtingen van de ALL Group als u lid bent) en om beperking van een of meer specifieke verwerkingen van gegevens die op u betrekking hebben, onder de voorwaarden zoals voorzien in de Verordeningen.

U hebt ook het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, te allen tijde te wijzigen of in te trekken. (b.v. abonnement op nieuwsbrief)

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op portabiliteit - d.w.z. de mededeling door ons aan een derde van uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat - onder de voorwaarden die in de Verordeningen zijn vastgelegd.

U hebt ook het recht om richtlijnen vast te stellen voor het bewaren, verwijderen en openbaar maken van uw Persoonsgegevens na uw overlijden.

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door een brief te sturen naar ALL Group : 32 RUE THIERS, 59370 MONS-EN-BARŒUL of naar het volgende e-mail adres: dpo@groupeall.fr. U zult uw naam, voornaam en een kopie van een identiteitsbewijs moeten verstrekken, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren. Indien u lid bent van ons centrum, gelieve uw lidcode in te vullen.

Beheer van cookies

Een "cookie" is een reeks gegevens in de vorm van een tekstbestand, over het algemeen klein van formaat en geïdentificeerd door een naam, die, afhankelijk van uw keuzes, kan worden opgeslagen op een speciale plaats op de harde schijf van uw terminal (computer, smartphone, tablet, enz.) wanneer u de Website raadpleegt met behulp van uw browser. Het wordt door de server van de Website doorgestuurd naar uw browser.

Het doel van de cookie is informatie te verzamelen met betrekking tot uw navigatie en u in ruil daarvoor aanwijzingen of gespecialiseerde diensten te sturen.

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Interne cookies (first party) die door ALL Group op haar website Groupe all worden geplaatst met het oog op de navigatie en de werking van de site.
 • Cookies van derden worden geplaatst door externe partners om uw interesses te identificeren en u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen. Zij zijn bedoeld om de interactiviteit van de site te verbeteren. Deze cookies worden rechtstreeks beheerd door de ondernemingen die ze publiceren en moeten ook voldoen aan de geldende regelgeving.

Hoe lang cookies worden bewaard, varieert naar gelang van hun aard. Zij kunnen worden gewist wanneer de gebruiker zijn of haar internetbrowser sluit (dit zijn sessiecookies), of zij kunnen gedurende een beperkte periode op de harde schijf van de terminal van de gebruiker worden bewaard (dit zijn persistente cookies).

Categorieën van cookies

Cookies hebben verschillende functies:

 • Strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van de site (bijv. taalkeuze),
 • Publieksanalyse om prestaties en ervaring te verbeteren,
 • Functioneel, zodat u de functies van de site kunt gebruiken (bv. validatie van een formulier)
 • Gebruik van sociale netwerken (bv. om inhoud te delen via deze netwerken),

Verzameling van toestemming

Wanneer u de "Groupe all" website voor het eerst bezoekt, zal een Axeptio cookie banner u vragen om cookies die niet essentieel zijn voor de werking van de site te accepteren of te weigeren.

U kunt te allen tijde cookies weigeren en/of deactiveren, met uitzondering van de cookies die noodzakelijk zijn voor de stabiele werking van de site.

U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen door te klikken op de pop-up "Cookies", die zich links onderaan de Website bevindt. Voor bedrijfseigen cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de site, kunt u deze uitschakelen door de stappen te volgen in de Axeptio cookie banner.

Interne cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Groupe all geeft sessiecookies uit, die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de site en uw navigatie erop.

Cookie gedeponeerd door

Naam cookie

Doel van de cookie

Levenslang

groupeall.be/nl/

PHPSESSID

Slaat de sessiegegevens van de gebruiker op. Identificeert de http-sessie van de gebruiker en de verzoeken die een gebruiker tijdens een sessie doet.

Optioneel

Axeptio

Axeptio_cookies

Toestemming

1 jaar

Axeptio

Axeptio_geautoriseerde_verkopers

Toestemming

1 jaar

Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig.

Analytische cookies

Groupe all kan cookies of tracers gebruiken om de prestaties van de Site, haar toepassingen, diensten en tools te evalueren, met name in het kader van analytische praktijken, om haar te helpen begrijpen hoe bezoekers de Site gebruiken, om te detecteren of u een winkelkaart of een link hebt geraadpleegd, of om de inhoud van haar Site, toepassingen, diensten of tools te verbeteren.

Groupe all maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om het publiek te meten en de statistieken van het surfgedrag te analyseren.

Voor meer informatie over het gebruik van de verzamelde gegevens, nodigen wij u uit de volgende pagina te raadplegen:

Cookie gedeponeerd door

Naam cookie

Doel van de cookie

Levenslang

Google Analytics

_ga

Google Analytics Cookie - Creëert een unieke identificatie voor elke browser om interacties van gebruikers met de site te volgen.

13 maanden

Google Analytics

_gat_UA-nnn

Wijst aan elke bezoeker een identificator toe om hem te onderscheiden.

Browsing sessie

Google Analytics

__gid

Google Analytics Cookie - Creëert een unieke identificatie voor elke browser om interacties van gebruikers met de site te volgen.

24 uur.

Google Tag Manager

_TAG_ASSISTANT

Toestemming

Browsing sessie

Cookies van derden:

Cookies voor sociale netwerken

De diensten van Groupe all kunnen applicaties van derden bevatten om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen op sociale netwerken of video's af te spelen.

Voor meer informatie over cookies van sociale netwerken, kunt u terecht op de volgende pagina's:

Cookie ingesteld door

Naam cookie

Doel van de cookie

Levenslang

Facebook

lokaal

Dit cookie bevat de regionale weergave-instellingen van de laatst ingelogde gebruiker op deze browser.

1 week

Facebook

controlepunt

Geen informatie

 

Facebook

act

Het act-cookie bevat een unix-tijdstempel dat de tijd weergeeft waarop de gebruiker is ingelogd

Browsing sessie

Facebook

c_gebruiker

Het c_user cookie bevat de gebruikers-ID van de momenteel ingelogde gebruiker.

Browsing sessie

Facebook

datr

Het doel van de datr-cookie is om de webbrowser die wordt gebruikt om in te loggen bij Facebook te identificeren, onafhankelijk van de ingelogde gebruiker.

2 jaar

Facebook

en

 

3 maanden

Facebook

aanwezigheid

Het aanwezigheidscookie wordt gebruikt om de chatstatus van de gebruiker bij te houden.

Browsing sessie

Facebook

iem.

We hebben gemerkt dat deze cookie door Facebook wordt gebruikt. Maar niet genoeg informatie over het gebruik van deze cookie. Dit is een permanente cookie.

2 jaar

Facebook

spin

We hebben gemerkt dat deze cookie door Facebook wordt gebruikt. Maar niet genoeg informatie over het gebruik van deze cookie.

1 dag en 1 uur

Facebook

wd

Deze cookie slaat de grootte van het browservenster op en wordt door Facebook gebruikt om de pagina-rendering te optimaliseren.

1 week

Facebook

xs

Dit cookie bevat verschillende stukjes informatie, gescheiden door dubbele punten.

3 maanden

Youtube

YSC

YouTube Cookie - Slaat een unieke identificatiecode op om statistieken bij te houden over YouTube-video's die door de gebruiker in embedded video's zijn bekeken

Browsing sessie

Youtube

BEZOEKER_INFO1_LIVE

YouTube Cookie - Meet je bandbreedte om te bepalen of je de nieuwe of oude spelerinterface krijgt

8 maanden

Youtube

LOGIN_INFO

Google Cookie - Beveiligingscookie

13 maanden

Youtube

__Veilig-3PSIDCC

Google Cookie - Beveiligingscookie om gebruikersgegevens te beschermen

2 jaar

Youtube

__Secure-3PAPISID

Google Cookie - Beveiligingscookie om gebruikersgegevens te beschermen

2 jaar

Youtube

__Secure-3PSID

Google Cookie - Beveiligingscookie om gebruikersgegevens te beschermen

2 jaar

Functioneel koekje ?

Google Cookie - Wanneer u een Google Account aanmaakt of zich aanmeldt, worden de PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID, BEAT, en ULS cookies op uw computer opgeslagen om ingelogd te blijven op uw Google Account wanneer u de dienst opnieuw bezoekt. Wanneer u bent ingelogd en gebruik maakt van plug-ins van andere websites, zoals de onze, gebruikt Google deze cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Cookie ingesteld door

Naam cookie

Doel van de cookie

Levenslang

Google

GPS

Google Cookie - Slaat een unieke identificatiecode op mobiele apparaten op om tracering op basis van GPS-locatie mogelijk te maken.

Browsing sessie

Google

PREF

Vermelding (**)

13 maanden

Google

1P_JAR

Google Cookie - Slaat gebruikersinformatie en -voorkeuren op bij het bezoeken van pagina's met Google Maps-inhoud. (Contactpagina bijvoorbeeld)

6 maanden

Google

ACCOUNT_KIEZER

Google Cookie - Hiermee kunt u het Google-account kiezen waarmee u zich wilt aanmelden om inhoud te delen

1 jaar

Google

AID

Google Cookie - Deze cookies koppelen uw activiteiten aan andere apparaten waarop u eerder bent ingelogd via uw Google-account. Op basis van deze eerdere activiteit worden advertenties die op uw apparaten worden weergegeven, gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.

1 jaar

Google

APISID

Vermelding (**)

 

Google

CGIC

Google Cookie - Informatie niet gevonden

6 maanden

Google

TOESTEMMING

Google Cookie - Informatie niet gevonden

20 jaar oud.

Google

GAPS

Vermelding (**)

1 jaar

Google

HSID

Vermelding (**)

1 jaar

Google

LSID

Vermelding (**)

1 jaar

Google

NID

Vermelding (**)

7 dagen

Google

OGPC

Google Cookie - Informatie niet gevonden

1 week

Google

OGP

Google Cookie - Informatie niet gevonden

1 maand

Google

SAPISID

Vermelding (**)

1 jaar

Google

SIDCC

Google Cookie - Beveiligingscookie om gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang

90 dagen

Google

SID

Vermelding (**)

1 jaar

Google

SNID

Google Cookie - Informatie niet gevonden

6 maanden

Google

SSID

Vermelding (**)

1 jaar

Google

TAID

Google Cookie - Deze cookies koppelen uw activiteiten aan andere apparaten waarop u eerder bent ingelogd via uw Google-account. Op basis van deze eerdere activiteit worden advertenties die op uw apparaten worden weergegeven, gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.

2 jaar

Beheer van het plaatsen en lezen van cookies op uw browser

De browserinstellingen kunnen uw toegangsvoorwaarden tot inhoud en diensten die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen.


Indien de browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, kan de toegang tot de gehele site of een gedeelte daarvan worden geblokkeerd. Om het beheer van cookies zo goed mogelijk op de verwachtingen van de gebruikers af te stemmen, moet bij de instelling van de browser rekening worden gehouden met het doel van de cookies.

Internet Explorer™-browser

Klik in Internet Explorer op de knop Extra en vervolgens op Internetopties. Klik op het tabblad Algemeen, onder Browsingeschiedenis, op Instellingen. Klik op de knop Bestanden weergeven.

Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies


Firefox™-browser

Ga naar het tabblad "Extra" van de browser en selecteer het menu "Opties

In het venster dat verschijnt, kiest u het tabblad "Privacy" en stelt u het menu "Bewaarregels" in op "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis".

In het menu kunt u het vinkje weghalen uit het vakje "Cookies accepteren", of "Nooit" kiezen in het uitklapmenu "Cookies van derden accepteren".

U kunt ook, door te klikken op "Cookies bekijken", de bestanden zoeken die de naam "PrestaShop" bevatten, ze selecteren en ze verwijderen.

Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies


Safari™-browser

Kies in uw browser het menu "Bewerken" en vervolgens "Voorkeuren".

Klik op "Beveiliging".

Klik op "Cookies tonen".

Selecteer de cookies die de naam "PrestaShop" bevatten en klik op "Verwijderen" of "Alles verwijderen".

Na het verwijderen van de cookies, klik op "Gereed".

Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html


Google Chrome™-browser

Klik op het menu icoon Instellingen en klik dan op "Toon geavanceerde instellingen" (onderaan de pagina).

Klik dan op de knop "Inhoudsinstellingen" en vink het vakje "Blokkeer cookies en gegevens van sites van derden" aan en klik op "OK" om uw keuze te bevestigen.

U kunt ook klikken op "Alle cookies en sitegegevens weergeven" en dan zoeken op "Prestashop" in de zoekbalk rechtsboven. U kunt dan de cookies kiezen die u wilt verwijderen of klikken op "Alles verwijderen".

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Opera-browser

Open het menu "Extra" of "Instellingen" en selecteer "Privégegevens verwijderen"; klik op het tabblad "Gedetailleerde opties

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Lees meer

Om meer te weten te komen over ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres

ALL Group : 32 RUE THIERS, 59370 MONS-EN-BAROEUL

Dit adres kan niet worden gebruikt om uw rechten uit te oefenen (zie "Over uw rechten").

Dit Privacybeleid kan sporadisch gewijzigd worden.