Door verder te navigeren op deze site aanvaardt u de plaatsing van cookies van derden om het opstellen van bezoekersstatistieken mogelijk te maken. Raadpleeg ons privacybeleid.

Aanvaarden

PRIVACYBELEID


In het kader van haar activiteit als inkoop- en ontwikkelingsondersteunend centrum voor opticiens verzamelt en gebruikt Groupe ALL gegevens over u (hierna de "Persoonsgegevens").

De bescherming van uw Persoonsgegevens vormt een essentieel onderdeel van onze relatie, ongeacht of u klant of gebruiker van onze diensten en sites bent. Deze relatie is gebaseerd op een principe van transparantie met als doel uw privacy te respecteren in overeenstemming met de geldende regelgeving in Frankrijk en Europa, in het bijzonder in het kader van de toepassing van de "wet inzake informatieverwerking en vrijheden" (Loi informatique et libertés) zoals gewijzigd, en de Wet op de Gegevensbescherming (GDPR- General Data Protection Regulation).

Dit Privacybeleid informeert u over de categorieën van Persoonsgegevens die wij verwerken, de manier waarop wij ze aanwenden, de categorieën van ontvangers aan wie wij deze verstrekken en de rechten waarover u beschikt.

Groupe ALL verbindt zich ertoe met de bescherming van uw Persoonsgegevens en uw privacy rekening te houden vanaf het ontwerp van nieuwe producten of diensten die u worden aangeboden. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te verzekeren, en om ervoor te zorgen dat uw rechten worden gerespecteerd en correct worden toegepast, worden maatregelen geïmplementeerd voor de bescherming van uw Persoonsgegevens.


WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Groupe ALL respecteert de privacyrechten van zijn online bezoekers en erkent het belang van de bescherming van hun Persoonsgegevens. Conform het minimalisatieprincipe verzamelen wij alleen de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.


Persoonsgegevens van klanten:


Als categorieën Persoonsgegevens van klanten in het kader van het gebruik van onze diensten of toepassingen onderscheiden wij de volgende:


 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, lidmaatschapscode)
 • Contactgegevens (post- of e-mailadres)
 • Gebruiksgegevens (bezochte webpagina's, opgeroepen bestemmingen)
 • Locatiegegevens.

Persoonsgegevens van gebruikers


Als categorieën Persoonsgegevens van gebruikers die worden verzameld in het kader van het gebruik van onze diensten of toepassingen onderscheiden wij de volgende:

 • Contactgegevens (e-mailadres bij inschrijving op de nieuwsbrief)
 • Gebruiksgegevens (bezochte webpagina's, opgeroepen bestemmingen)
 • Locatiegegevens.

WAARVOOR VERZAMELEN WIJ GEGEVENS?

Groupe ALL verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten waarop u zich abonneert. De Persoonsgegevens worden rechtstreeks bij u verzameld en worden alleen gebruikt voor de doeleinden die onder uw aandacht zijn gebracht. Deze doeleinden luiden als volgt:

 • Leveren en verbeteren van onze diensten en/of producten;
 • Versturen van een nieuwsbrief;
 • Verrijken en verbeteren van de databank klanten/prospecten;
 • Leveren van gelokaliseerde inhoud en aanbevelingen op maat op basis van gebruiksanalyse;
 • Uitvoeren van statistische studies, analyses en kijkmetingen;
 • Beveiligen van het netwerk;
 • Naleven van alle wetten, voorschriften of andere relevante vereisten.

Als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het ontvangen van commerciële communicatie, worden de Persoonsgegevens gebruikt om u andere diensten aan te bieden.

Groupe ALL behoudt zich tevens het recht voor om cookies op zijn website te plaatsen. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden gedownload. Cookies helpen ons om de veilige en vlotte werking van onze website te garanderen (mogelijk gebruik: beveiligingscookies en sessiecookies) en om anonieme bezoekersinformatie te verzamelen. Als u niet langer wilt dat wij cookies op uw computer opslaan, kunt u de aanvaarding van cookies weigeren via uw browserinstellingen. De instructies voor het configureren van uw browser vindt u in Bijlage 1 van dit charter. Houd er echter rekening mee dat als u de cookies uitschakelt, u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Daarnaast worden ook andere cookies opgeslagen om navigatiegegevens van gebruikers te verzamelen wanneer zij op verschillende sites surfen. Groupe ALL werkt met enkele van deze bedrijven samen. Voor meer informatie verwijzen wij de gebruikers graag naar het privacybeleid van deze bedrijven:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Facebook.

3. Het uitvoeren van de verplichtingen in het kader van een contract:

Wij mogen uw Persoonsgegevens alleen verwerken als daar een wettelijke reden voor is. Daarom zullen wij uw Persoonsgegevens alleen verwerken als:

-de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen (vb. abonnement, inschrijving op een gratis of betalende onlinedienst enz.);

-de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen, met inbegrip van het opstellen van profielen, die juridische of substantiële gevolgen voor u kunnen hebben.

ONTVANGERS EN OVERDRACHT

Uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden verzonden:

-aan interne diensten van Groupe ALL: de diensten die belast zijn met de uitvoering van de diensten waarop u zich abonneert, zoals de klantendienst, de verkoopadministratie...

-aan dienstverleners buiten Groupe ALL: technische dienstverleners, met inbegrip van onderaannemers;

-aan zakenpartners van Groupe ALL, na u vooraf te hebben geïnformeerd en u de kans te hebben gegeven om door middel van een selectievakje uw keuzes op te geven;

-aan elke nationale of internationale autoriteit, wanneer we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens aan hen door te geven.

 

Noch Groupe ALL noch de onderaannemers van Groupe ALL verkopen persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van zijn site.

Bovendien worden uw verwerkte Persoonsgegevens nooit doorgegeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (hierna de "EER"). Deze omvat de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.


BEWAARTIJD

Hoe lang uw Persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van de dienst waarop u zich hebt geabonneerd. Groupe ALL verbindt zich ertoe uw Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor het leveren van de dienst, vermeerderd met de bewaartermijn die wordt opgelegd door de toepasselijke wettelijke voorschriften.


HOE WORDT U OP DE HOOGTE GEHOUDEN VAN UPDATES VAN DIT CHARTER?

Groupe ALL kan dit Privacybeleid wijzigen of bijwerken. Eventuele updates worden op de site geplaatst, zodat alle bezoekers op de hoogte worden gesteld van de datum van de laatste update.

VER UW RECHTEN

U kunt te allen tijde verzoeken om toegang tot, en correctie en verwijdering van uw Persoonsgegevens (voor zover dit de goede uitvoering van het contract of de naleving van de wettelijke verplichtingen van Groupe ALL tegenover u als lid niet verhindert) en om beperking van een of meer specifieke verwerkingen van uw gegevens, onder de voorwaarden van het Reglement.


U beschikt ook te allen tijde over het recht om de door u aan ons verleende toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te wijzigen of in te trekken. (Vb.: abonnement nieuwsbrief)


Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en beschikt u over een recht op draagbaarheid van deze gegevens - d.w.z. het meedelen van uw Persoonsgegevens door ons aan een derde in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat - onder de voorwaarden die door het Reglement worden gesteld.

U hebt ook het recht om richtlijnen op te stellen voor het bewaren, wissen en meedelen van uw Persoonsgegevens na uw overlijden.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing.

U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door een brief te sturen naar:

GROUPE ALL: 32 RUE THIERS, 59370 MONS-EN-BARŒUL

Vermeld uw naam en voornaam, en voeg een kopie van een identiteitsbewijs toe, zodat wij uw identiteit kunnen nagaan.

Als u lid bent van onze centrale, vul dan ook uw lidmaatschapscode in.


MEER INFO


Voor meer informatie over ons beleid betreffende de bescherming van Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

GROUPE ALL: 32 RUE THIERS, 59370 MONS-EN-BARŒUL

Dit adres kan niet worden gebruikt om uw rechten uit te oefenen (zie hoofdstuk "Over uw rechten").

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen.


Bijlage 1:

De browserinstellingen kunnen wijzigingen aanbrengen aan uw toegangsmodaliteiten tot inhoud en diensten die het gebruik van cookies vereisen.

Als de browser zo is geconfigureerd dat alle cookies worden geweigerd, kan de toegang tot de gehele site of een deel ervan worden geblokkeerd. Om cookies zo goed mogelijk conform de verwachtingen van de gebruikers te kunnen beheren, moet bij de configuratie van de browser rekening worden gehouden met het doel van cookies.


Internet Explorer

Klik in Internet Explorer op de knop Extra en vervolgens op Internetopties.

Klik in het tabblad Algemeen - Navigatie op Instellingen.

Klik op de knop Bestanden weergeven.


Firefox

Ga naar het tabblad Browserhulpmiddelen en selecteer het menu Opties.

In het venster dat verschijnt, kiest u Privacy & Beveiliging en klikt u op Cookies en Websitegegevens.


Safari

Kies in uw browser het menu Bewerken > Voorkeuren.

Klik op Beveiliging.

Klik op Cookies weergeven.


Google Chrome

Klik op het menupictogram Extra.

Selecteer Opties.

Klik op het tabblad Geavanceerde opties en ga naar de Privacy-sectie.